Main
Main
Help us by donating points from your Conad card!
  Join with us! Help us by donating points from your Conad card! SHIS, the International Association for Solidarity, partner of AVSI inAlbania, recently has undertaken a national initiative, titled "100 Points for Solidarity&

Main
National Strategy “for improving ROMA living conditions
  H istorically, the country of Albania has been singled by for the harmonious co-existence between the dominant society and ethnic minorities. The peaceful co-existence has withstood the times of history to make Albania a point of refere

Main
SOCIAL INCLUSION CROSSCUTTING STRATEGY 2007-2013
  The presentation of the social inclusion crosscutting strategy is modelled on the National Action Plan for Social Inclusion of European Union member states. Chapter 1 presents the major challenges facing the poor and particular groups t

Main
Raport për trajnimin e mësuesve të Kombinatit
  Tema: “ Braktisja Shkollore ” Ky trajnim u organizua nga qendra e trajnimit “Kardinal Mikel Koliqi” dhe financuar nga UNICEF. Trajnimi u zhvillua në tetë ditë, përkatësisht në da

Main
Affrontare il limite, cogliere le opportunità, crescere professionalmente
Grazie all’invito della Sig.ra Ermira Azermadhi, è venuto in Albania il Dott. Bernhard Scholz, Presidente della Compagnia delle Opere, che ha fatto un discorso significativo nell’incontro titolato “Affrontare il limite, co

News

Main Content 0 Fushata sensibilizuese “Dhuro 100 Pikë për Solidaritet!”

Në prag të festës të madhe të Vitit të Ri, në datën 28 Dhjetor, stafi i SHIS në bashkëpunim me rrjetin e supermarketeve CONAD dhe të ndihmuar ...
More...

Main Content 0 Festat e Fundvitit të “Princi i vogël” me Conad Albania

Ne datat 18 dhe 23 dhjetor, në qendrën ditore “Princi i vogël” u organizuan shfaqe festive me rastin e festave të fundvitit, sipas grupmoshave të fëmij&eum...
More...

Main Content 0 AVVISO DI RICERCA PERSONALE

 CENTRO DÌ FORMAZIONE “KARDINAL MIKEL KOLIQI’, OPERA DELL'ASSOCIAZIONE INTERNACIONALE PER LA SOLIDARIETA ALL'INTERNO DEL PROGETTO:MAE9201/AVSI/ALB ANNUNCIA: ...
More...

Main Content 0 Konventa e te Drejtave te Femijeve

Shoqeria Civile dhe Institucionet Publike sebashku ne nje tavoline te perbashket per te drejtat e femijeve. Shoqata SHIS ne bashkepunim me Bashkine e Shkodres (me Njesine per te Drejtat e Femij...
More...

Main Content 0 Festojme se bashku festat e fundvitit

SHIS ne bashkepunim me Bashkine, e me shoqatat e tjera si World Vision, SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi, DEP (Dora e Pajtimit), Acli-Ipsia, I Care dhe Radio Pulla ka vendosur te festojne sebashku ...
More...

Main Content 0 Affrontare il limite, cogliere le opportunità, crescere professionalmente

Grazie all’invito della Sig.ra Ermira Azermadhi, è venuto in Albania il Dott. Bernhard Scholz, Presidente della Compagnia delle Opere, che ha fatto un discorso significativo nell&rsquo...
More...

More...

Courses & Trainings

Çrregullimet e Spektrit të Autizmit dhe Çrregullimet Specifike në të Folur
Qëllimi i këtij trajnimi është: “Aftësimi i pjesëmarrësve për të identifikuar fëmijët me çrregullime të s...

Përdorimi i paketës Microsoft Office në mësimdhënie
Qëllimi i këtij trajnimi është: Të aftësohen pjesëmarrësit në përdorimin e programeve bazë të paketës Microsoft O...

Motivimi i nxënësve përmes njohjes së individualitetit të tyre dhe nxitjes së vetëvlerësimit
Qëllimi i këtij trajnimi është: Të ndërgjegjësohen pjesëmarrësit për krijimin e një marrëdhënie humane me nx...

More...

MAE Nord Project

Edukimi per zhvillimin e personit
Ne brendesi te projektit “Fuqizimi i sistemit edukativ dhe rritja e kompetencave të stafit mësimor në qarkun e Shkodrës, Shqipëri. MAE/9201/AVSI/ALB” i financua...

Storia di successo
“Sara ha espresso più volte il desiderio e il piacere di partecipare a queste attività. Sono molto grato per l’aiuto che date a mia figlia”. A parlare è Hil&e...

Latest Projects

Feature 1

Qendra Princi i Vogel

Qendra ditore “Princi i vogël” është një nga tre veprat kryesore të “Shoqatës Internacionale për Solidaritet” (SHIS). Qendra ka filluar aktivitetet e saj...

More...

Feature 2

SAD

Mbeshtetja ne Distance konsiston pergjithesisht ne nje ndihme material qe mund te permiresoje kushtet e jetes se nje femije te mireidentifikuar...

More...

Feature 2

Roma Inclusion

Ky projekt fokusohet ne kapitalin social si nje element kye ne konsolidimin e demokracise dhe respektit per te drejtat e komunitetit Rom ne Shqiperi, Kosove dhe Rumani...

More...