Stafi ynë

 

Ermira Azermadhi – Drejtoreshë Ekzekutive 

Është diplomuar në degën e historisë pranë Universitetit Filologjik të Tiranës në vitin 2012. Ka qenë menaxhere projekti  për mbështetjen në distancë, dhe pjesë e Këshillit Ekzekutiv të Organizatës prej vitit 1998 e më pas për rreth 6 vite ka qenë presidente e SHIS. Në mars të 2016 ka marrë përsipër rolin e drejtorit ekzekutiv, rol të cilin mban edhe sot.Është një ndër anëtaret themeluese të organizatës, duke i dhënë vlerë të shtuar të gjitha nismave të ndërmarra gjatë 20 viteve experience në sektorin non profit. Ka dhënë kontributin e saj jo vetëm në fushën e të drejtave të njeriut, në përmirësimin e sistemit arsimor shqiptar nëpërmjet fokusimit në rritjen e kapaciteteve të figurave edukative por gjithashtu edhe në menaxhimin organizativ dhe të burimeve njerëzore.  Në këtë mënyrë ka ndikuar pozitivisht në promovimin e marrëdhënieve dhe projekteve të zhvillimit në fusha të ndryshme të ndërhyrjeve. Është autore dhe bashkautore e një sërë publikimesh, studimesh kërkimore, raportesh dhe shkrimesh te hartuara nga SHIS gjatë viteve dhe ka kontribuar si trajnere që punon mbi zhvillimin e kompetencave dhe njohurive të individit si në fushën personale ashtu edhe në atë motivacionale.


Eni Rika – Menaxher finance

Punon në sektorin non profit prej janarit 2007. Ka jetuar dhe punuar për rreth 5 vjet në Milano e më pas i është bashkuar skuadrës së SHIS duke mbajtur përgjegjësi të ndryshme brenda SHIS. Është angazhuar në shumë nisma të ndërmarra nga organizata me qëllim arritjen e misionit dhe objektivave të saj. Ka mbaruar degën e historisë pranë Fakultetit Filologjik të Tiranës dhe ka kryer specializime në shkencat kompiuterike pranë shkollës profesionale Harry Fults. Prej vitit 2012 ka qënë pjesë e organeve vendimarrëse të SHIS dhe prej 2016 mban rolin e menaxherit të financës.

Roberta Profka - Drejtore Programi

I është bashkuar stafit të SHIS në janar të vitit 2007 duke marrë përsipër drejtimin e qendrës ditore “Princi i Vogël”, si një ndër programet e organizatës. Ka përfunduar studimet në vitin 2005 Dega Psikologji shkollore dhe organizacionale, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Me një përvojë pune mbi 10 vjeçare pranë SHIS-së, është angazhuar në çështje të ndryshme që lidhen me edukimin në Shqipëri dhe me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve. Ka qenë pjesë e organeve vendimarrëse të organizatës dhe prej vitit 2017 mban rolin e Koordinatores në Sektorin e Projekteve.Ndër të tjera, spikat përvoja në pregatitjen dhe bashkautorësinë në publikimin e raporteve/studimeve  të realizuara nga organizata përgjatë viteve.


Enkeleda Pllumbaj - Koordinatore Lokale

Është emëruar në pozicionin e “Koordinatores Lokale” për organizatën SHIS në Qershor të vitit 2013. Ka përfunduar studimet Bachelor në vitin 2007 Dega Psikologji, në fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti i Shkodrës, si dhe përfundimin e studimeve Master në vitin 2010 në Psikologji Këshillimi, në Fakultetin e Psikologjisë, Universiteti i Tiranës.Pas kryerjes së studimeve të larta është angazhuar prej 10 vitesh në zbatimin dhe koordinimin e projekteve të SHIS në fusha të ndryshme  me fokus edukimin dhe të drejtat e fëmijëve.Eksperienca në shoqërinë civile dhe përfshirja në projekte të ndryshme nga donatorë të huaj dhe vendas kanë rritur njohuritë dhe kapacitetet në lidhje me shkrim projektesh, implementim të projekteve, njohjen dhe funksionimin e sistemit edukativ si dhe njohjen e metodave edukative alternative.

Jora Hysa - Koordinatore edukative

Në vitin 2009 ka përfunduar Bachelor Dega Psikologji, pranë Fakultetit Shkenca Sociale, Universiteti “Aleksander Xhuvani”  Elbasan. Në vitin 2010 është diplomuar me titull “Master për Orientim profesional - psikologji” pranë Fakultetit të Shkencave Sociale Tiranë. Është përfshirë në angazhime vullnetariati pranë SHIS për pothuaj 2 vjet dhe më pas është punësuar në realizimin e aktiviteteve edukative  për fëmijët 6 – 14 vjeç me qëllim parandalimin dhe trajtimin e Braktisjes së fshehtë shkollore; në  gjithpërfshirjen e prindërve përgjatë rritjes dhe ecurisë së fëmijës në shkollë.  Ka një eksperiencë disa vjeçare si trajnere në tematika kyçe edukative si dhe në qasjet e reja që Ministria e Arsimit propozon drejt një shkolle miqësore. Është emëruar në pozicionin e Koordinatores në tetor të vitit 2016.

RRETH NESH

More from this topic

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Ermira Azermadhi

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Eni Rika

  Menaxher finance
 • Roberta Profka

  Drejtore Programi
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative

Donatoret