Stafi ynë

 


Eni Rika – President

Punon në sektorin jofitimprurës që nga janari i vitit 2007. Ai ka jetuar dhe punuar për rreth 5 vjet në Milano dhe pastaj u bashkua me ekipin SHIS me përgjegjësi të ndryshme brenda SHIS. Ai është i angazhuar në shumë nisma të ndërmarra nga organizata për të arritur misionin dhe objektivat e saj. Është diplomuar për histori në Fakultetin Filologjik në Tiranë dhe ka përfunduar specializimin e tij në shkencat kompjuterike në shkollën profesionale Harry Fults. Që nga viti 2012 ai ka qenë pjesë e organeve vendimmarrëse SHIS dhe që nga viti 2016 mban rolin e menaxherit të financave. Që nga viti 2019 ai ka rolin e presidentit të organizatës.

Roberta Profka - Drejtoreshë ekzekutive

Është emëruar në pozicionin e “Drejtores së Qendrës ditore Princi i vogël” në Janar të vitit 2007. Ka përfunduar studimet në vitin 2005 Dega Psikologji shkollore dhe organizacionale, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.Me një përvojë pune mbi 10 vjeçare pranë SHIS-së, është angazhuar në cështje të ndryshme që lidhen më edukimin në Shqipëri dhe me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve. Në fokus të vecantë të punës së saj në këto vite, ka patur mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve për edukim, rritjen e kapaciteteve të figurave edukative të sistemit arsimor shqiptar si dhe ndërgjegjësimin e prindërve dhe komuniteteve në vështirësi mbi rëndësinë e edukimit në jetën e gjithsecilit prej nesh.

Ndër të tjera, spikat përvoja në përgatitjen dhe bashkautorësinë në publikimin e raporteve/studimeve  të realizuara nga organizata përgjatë viteve. Që nga viti 2019 mban rolin e drejtoreshës ekzekutive.


  

Enkeleda Pllumbaj - Koordinatore Lokale

Është emëruar në pozicionin e “Koordinatores Lokale” në Qershor të vitit 2013. Ka përfunduar studimet Bachelor në vitin 2007 Dega Psikologji, në fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti i Shkodrës, si dhe përfundimin e studimeve Master në vitin 2010 në Psikologji Këshillimi, në Fakultetin e Psikologjisë, Universiteti i Tiranës.Pas kryerjes së studimeve të larta është angazhuar prej 10 vitesh në zbatimin dhe koordinimin e projekteve në fusha të ndryshme si:

-  në fushën e edukimit me qëllim kryesor parandalimin e braktisjes shkollore, fuqizimin e sistemit edukativ dhe rritjen e përshirjes të prindërve në edukimin e fëmijës;

- në fushën e të drejtave të fëmijëve duke ndërgjegjësuar në respektimin e të drejtave nga fëmija tek shkolla, familja, komuniteti, etj.

-  në sensibilizimin mbi cështje të shëndetit nëpërmjet rritjes së vetdijes dhe ndërhyrjeve me qëllim parandalimin e sëmundjeve tek moshat e reja.

Eksperienca në shoqërinë civile dhe përfshirja në projekte të ndryshme nga donator të huaj dhe vendas kanë rritur njohuritë dhe kapacitete në lidhje me shkrim projektesh, implementim të projekteve, njohjen dhe funksionimin e sistemit edukativ si dhe njohjen e metodave edukative alternative.

Jora Hysa - Koordinatore edukative

Koordinatore e Qendrës ditore “Princi i vogël” – Kombinat

Është emëruar në pozicionin e Koordinatores në tetor të vitit 2016. Në vitin 2009 ka përfunduar Bachelor Dega Psikologji, pranë Fakultetit Shkenca Sociale, Universiteti “Aleksander Xhuvani”  Elbasan.

Në vitin 2010 është diplomuar me titull “Master për Orientim profesional - psikologji” pranë Fakultetit të Shkencave Sociale Tiranë.Me një përvojë pune 6 vjeçare pranë SHIS-it është angazhuar në realizimin e aktiviteteve edukative për fëmijët 6 – 14 vjeç me qëllim parandalimin dhe trajtimin e Braktisjes së fshehtë shkollore; në  gjithpërfshirjen e prindërve përgjatë rritjes dhe ecurisë së fëmijës në shkollë.Ndër të tjera, spikat përvoja në koordinimin dhe organizimin e aktiviteteve edukative të qendrës në harmoni edhe me institucionet e tjera edukative në komunitet. Ka një eksperiencë disa vjeçare si trajnere në tematika kyçe edukative si dhe në qasjet e reja që Ministria e Arsimit propozon drejt një shkollë miqësore.

Mirela Kurti – Koordinatore Programi

Ka përfunduar studimet Bachelor në vitin 2014 për Punë Sociale, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Më 2016 ajo ka përfunduar Master Shkencor në Shërbimet Sociale në Drejtësinë Penale. I është bashkuar stafit SHIS si vullnetare në vitin 2013, dhe ka qenë e angazhuar për më shumë se tre vite. Më vonë, në Tetor 2016 ajo është punësuar në rolin e asistentes së projektit, duke u angazhuar në koordinimin e punës me partnerët e Programit Mbështetje në Distancë. Tashmë ajo është në rolin e Koordinatores për Programin Mbështetje në Distancë.

 

 

 

RRETH NESH

More from this topic

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret