Edukojmë brenda familjes me familjen

Për shkak gjendjes të krijuar nga COVID-19,  qendra ditore Princi i Vogël ka ndryshuar modalitetin e ndërhyrjes  duke iu përshtatur situatës së  krijuar në vend  me metoda  alternative dhe  rrjeteve sociale te  komunikimit për t'ju gjendur  pranë  familjeve që  ne mbështesim në zonën e Kombinatit.

             

Ndërhyrja jonë ka vijuar:

 • Me mbështetjen e fëmijëve dhe familjeve të tyre me kite ushqimore, higjeno - sanitare për tu ardhur sadopak në  ndihmë  prindërve në  përballimin  e  vështirësive  socio-ekonomike që  po kalojnë.

   

 • Mjete  didaktike për t'i mbështetur fëmijët të përfshihen dhe socializohen  me njeri –tjetrin në internet gjatë kësaj periudhe, në  mënyrë  që ti kalojnë këto ditë  izolimi me më  shumë  ngjyra e kreativitet.

      

 •  Mbështetjen emocionale nëpërmjet telefonatave apo rrjeteve sociale, kontaktimi i vazhdueshëm  me prindërit dhe me fëmijët për ti ndihmuar në menaxhimin e ankthit dhe stresit të  akumuluar si pasojë e izolimit.

 • Nëpërmjet krijimit dhe realizimit të aktiviteteve argëtuese, motivuese për fëmijët nëpërmjet rrjeteve sociale, për të transmetuar shpresë dhe pozitivitet, për të  larguar sado pak stresin e këtyre ditëve dhe për të transmetuar mesazhin që së bashku do tja dalim për ditë edhe më të mira.

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret