Promovimi i nismave riintegruese me bazë komuniteti për të kthyerit nga Siria, në Bashkinë Kavajë

Promovimi i nismave riintegruese me bazë komuniteti për të kthyerit nga Siria, në Bashkinë Kavajë” projekti zbatohet nga Shoqata Internacionale për Solidaritetin në kuadër të skemës së nëngrantimit – Nismat me Bazë Komunitare, menaxhuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nën koordinimin e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE) dhe financimin e Fondit Global të Angazhimit dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit (GCERF). 
 
Periudha: Dhjetor 2022 – Qershor 2023 
Zona: Bashkia Kavajë 
 
Rezultatet e arritura
25 aktorë lokalë, nga Bashkia Kavajë, autoritetet fetare, shërbimet sociale dhe institucionet arsimore të informuara dhe të përfshira në mënyrë aktive në promovimin e kohezionit social dhe forcimin e qëndrueshmërisë së komunitetit në zonën e tyre. 

30 të rinj (14 – 17 vjeç) të informuar dhe të mundësuar për çështje që kanë të bëjnë me edukimin qytetar dhe të drejtat e njeriut në procesin e riintegrimit të të kthyerve nga zonat e konfliktit. 

15 mësues dhe personel psikosocial në dy shkolla të përzgjedhura në Kavajë, të ndërgjegjshëm për qasjen e nevojshme për riintegrimin e të kthyerve në komunitetin e tyre. 
Rreth 600 të rinj (12 – 18 vjeç) nga dy shkolla të përzgjedhura në Kavajë, u mundësuan të promovojnë kohezionin social dhe qëndrueshmërinë e komunitetit në shkollat e tyre dhe zonën e komunitetit. 

Përafërsisht 500 prindër dhe anëtarë të komunitetit janë informuar dhe marrin pjesë aktive në aktivitetet e ndërgjegjësimit të komunitetit gjatë jetës së projektit. 

 


   

 


 

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret