See You(th)- Forco, fuqizohu dhe edukohu

"See You(th)- Forco, fuqizohu dhe edukohu" është projekt i zbatuar nga SHIS në kuadër të projektit të Terre des Hommes Shqipëri “Youth voice for justice and rights” një projekt i financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) me fondet e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim. 

Periudha: Shkurt 2023 – Qershor 2023 

Zona: Njësia Administrative Vaqarr dhe Pezë 
Rezultatet e arritura:  

1.400 të rinj (15-17 vjec) në Vaqarr dhe Pezë  kanë marrë njohuri të përmirësuara rreth sundimit te ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut dhe rolin e tyre si shtytës të ndryshimit në komunitetin e tyre.

 
2.120 të rinj në Vaqarr dhe Pezë  kanë ndërmarrë veprime konkrete duke zbatuar 6 iniciativa të ndërgjegjësimit të të rinjve udhëhequr për përparimin e demokracisë,sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre. 

3.400 fëmijë, të rinjë, prindër, mësues, aktorë lokalë në zonën administrative të Vaqarrit dhe Pezës janë informuar/ndërgjegjësuar mbi cështjet lidhur me demokracinë dhe të drejtat e njeriut në fushat e synuara.

 

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret