Krijimi i mundësisë për 625 fëmijë dhe të rinj për të pasur sukses në shkollë dhe të zhvillojnë njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që u mundësojnë atyre të kontribuojnë në shoqëri

                                   

"Krijimi i mundësisë për 625 fëmijë dhe të rinj për të pasur sukses në shkollë dhe të zhvillojnë njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që u mundësojnë atyre të kontribuojnë në shoqëri" financuar nga AVSI Foundation. 
 
Periudha: Janar – Dhjetor 2023 
Zona: Rrëshen; Tale Bregdeti; Bregu i Lumit; Kombinat; Plug; Berat; Kuçovë 
 
Rezultatet e pritshme
625 fëmijë dhe të rinj do të marrin mbështetje pas shkollore të përditshme dhe të qëndrueshme përgjatë gjithë vitit shkollor. 

Grupi i psikologëve dhe operatorëve do të ndjekë një qasje të personalizuar, duke i përshtatur aktivitetet sipas nevojave të çdo fëmije dhe të riu, në mënyrë që të maksimizojë efektivitetin e aktiviteteve dhe të garantojë një rrugë të shëndetshme dhe të qetë zhvillimi psiko-emocional. 

Falë aktiviteteve psiko-motorike, 625 fëmijë dhe të rinj do të përmirësojnë koordinimin, ekuilibrin dhe shkathtësinë e tyre, duke fituar ndërkohë vetëbesim më të madh dhe aftësi motorike më të mira. 

Falë sesioneve ndërgjegjësuese, prindërit do të fitojnë një ndërgjegjësim më të madh për nevojat e fëmijëve të tyre dhe strategjitë më efektive arsimore për të përballuar sfidat e rritjes së fëmijëve të tyre. 

Falë trajnimeve të ndryshme, stafi arsimor dhe psiko-social i qendrave partnere do të fitojë aftësi dhe njohuri të reja, duke përmirësuar cilësinë e përvojës arsimore që u ofrohet fëmijëve dhe të rinjve që frekuentojnë qendrat.

 


 
 

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret