Të rinj të angazhuar për një shkollë të sigurt dhe gjithëpërfshirëse

"Të rinj të angazhuar për një shkollë të sigurt dhe gjithëpërfshirëse" ishte projekti i zbatuar nga SHIS në kuadër të projektit të Këshilli të Evropës Shqipëri “Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri” financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtarë (Sida). 
 
Periudha: Dhjetor 2021 – Dhjetor 2022 
Zona: Bashkia Kavajë dhe Durrës 
 
Rezultatet e arritura:  
Tre (3) shkolla në bashkinë e Durrësit dhe Kavajës kanë përshtatur mjete motivuese për kthimin e shkollës në një ambient miqësor dhe të sigurt për të gjithë nxënësit. 

103 staf pedagogjik dhe menaxhues i tre shkollave të përzgjedhura, janë më të aftë të punojnë me metoda novatore duke nxitur një mjedis të sigurt mësimi për të gjithë nxënësit. 

405 të rinj dhe të reja (269 vajza & 136 djem) nga tre shkollat e përzgjedhura u trajnuan mbi tematikat si të drejtat e njeriut, edukimi qytetar dhe qytetarinë aktive si dhe u angazhuan në aktivitete socializuese, të propozuara nga vetë ata. 

 


 

 • Numri i përfituesve direkt:

  1.474 (fëmijë, të rinj, mësues dhe prindër)

 • Donatorë privatë:

  720 (individë, shkolla dhe biznese)

 • Partnerët vendorë:

  35 subjekte edukative të shpërndara në gjithë territorin e vendit

E ardhmja fillon tani. Beso, bëj ndryshimin!

Te rejat e fundit

Misioni ynë është nxitja e dinjitetit të njeriut në të gjitha shprehjet e tij.

Ekipi yne

 • Eni Rika

  President
 • Roberta Profka

  Drejtoreshë Ekzekutive
 • Enkeleda Pllumbaj

  Koordinatore Lokale
 • Jora Hysa

  Koordinatore Edukative
 • Klevisa Hysa

  Koordinatore Komunikimi dhe vizibiliteti
 • Mirela Kurti

  Koordinatore Programi

Donatoret